Intersik Startsida

Hankkeen taustatietoja

Intersik on yhteistyöhanke, jossa on mukana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Suomesta ja Länsipohjan lääninhallitus Ruotsista.

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille niin yleistä kuin yksityiskohtaistakin tietoa siian lisääntymisestä ja tilasta Pohjanlahdella yleisön, päättäjien ja tutkijoiden käytettäväksi, jotta:

 • voitaisiin turvata edellytykset toimiville siian lisääntymis- ja kasvualueille rannikolla sekä joissa
 • varmistaa elinvoimaisten siikakantojen säilyminen merialueilla
 • edesauttaa kestävää siian kalastusta rannikolla

Onko sinulla kysymyksiä tai näkemyksiä hankkeeseen liittyvistä asioista?

Ota meihin yhteyttä: Richard Hudd tai Pär Byström.

Tuoreimmat uutiset

 • Intersik -hankkeen tuloksia esiteltiin 26/10/2011

   Vaasassa ja Uumajassa, ks. lisää

 • Tulokset osio päivitetty 17/10/2011

  Intersik -hankkeen tulokset ovat valmistumassa. Tulokset -osioon on lisätty mm. merikutuisen siian poikasalueita kuvaava kartta.

  Intersik -tuloksia

 • Finalt konferensprogram 12/10/2011

  Program: Intersiks slutkonferens i Vasa

   INTERSIK - Sikens yngelproduktion, sikbeståndens och sikfiskets tillstånd

   TISDAG 18 OKTOBER 2011 i Vasa

  (Hotel Vallonia, Centrumvägen 3. 65610 KORSHOLM)

   12.00 – 13.00 INTERSIK bjuder på lunch

   13.00 -13.05 Öppnande av mötet

  Moderator

   13.05- 13.20 Hälsningstal

  Olav Jern – Landskapsdirektör, Österbottens förbund

   13.20 – 13.50 Siken och sikfiskets status i Bottniska viken

  Stefan Larsson – INTERSIK

   13.50 – 14.20 Havssikens yngelproduktionsområden i Bottniska viken

  Richard Hudd & Lari Veneranta – INTERSIK

   14.20 – 14.50 INTERSIK bjuder på kaffe

   14.50 – 15.20 Inventering av sikälvarna på svenska ostkusten – kan denna information tillämpas på hela Bottniska viken

  Stefan Larsson – INTERSIK

   15.20 – 15.30 Bensträckare

   15.30 – 16.00 INTERSIK i ett större sammanhang

  Karl Gullberg – Fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Gävleborgs län

   16.00 – c. 16.30 Paneldebatt

   Information:

   Stefan Larsson, stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

  tel. 090-10 72 12

 • Intersik -hankkeen loppuseminaari lokakuussa 04/10/2011

  Loppuseminaari pidetään Vaasassa 18. lokakuuta ja Uumajassa 20. lokakuuta. Tilaisuudessa käsitellään hankkeessa saatuja tuloksia niin meri- ja vaellussiian poikasalueista kuin siikakantojen tilasta.

 • Tulokset osioon lisätty uutta… 21/02/2011

  Karisiian poikasaluemallinnukseen liittyviä aineistoja käsitellään ja analysoidaan parhaillaan. Tulokset -osioon on lisätty karttakuvia käyttämistämme paikkatietomuuttujista.

 • Tuoreimmat uutiset 07/07/2009

  Kevään ja kesän poikasnäytteiden keräys on tältä vuodelta ohitse.

  Lue lisää »